cdmakelaardij.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Op onze website vindt u ook ons privacybeleid en cookieverklaring.

Nieuws

Protocol bezichtigingen t.g.v. Coronavirus.

Zoals eenieder bekend worden er momenteel uitgebreid maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Ook wij willen het risico voor u en voor ons tot een minimum beperken en daarom hanteren wij de volgende “spelregels” tijdens de bezichtigingen en wij vragen u dringend deze ook te respecteren:

 

Woningmarktcijfers NVM afdeling Haaglanden 4e kwartaal 2019

De aanhoudende krapte op de woningmarkt beperkt de keuze voor grote groepen kopers! Toevoegen van woningen is de enige oplossing!                                                                                                                                                       

Wetswijzigingen 2020

Wetswijzigingen woningmarkt 2020
Welke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2020 met betrekking tot de woningmarkt? De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt voor u op een rij.
 
 

Woningmarktcijfers NVM afdeling Haaglanden 3e kwartaal 2019

Aanhoudende krapte op de woningmarkt!
 
Er zijn in het 3e kwartaal van 2019 in Nederland weer minder woningen te koop gezet dan het vorige kwartaal. De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen. Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt en juist die doorstroming zorgt ook voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.

Wetswijzigingen in 2019

Wetswijzigingen in 2019
Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2019 met betrekking tot de woningmarkt?  De belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt op een rij.
 

Woningmarktcijfers NVM afdeling Haaglanden 4e kwartaal 2018

Meer consumenten zetten nu hun huis te koop!
Prijzen stijgen nog steeds, maar minder hard
 
De gekte op de Nederlandse woningmarkt begint iets af te nemen. In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt. De NVM merkt dat de daling van het aantal transacties wat afvlakt, het aanbod sinds lange tijd weer iets stijgt en dat de prijsstijgingen niet meer zo groot zijn.
 

Woningmarktcijfers NVM afdeling Haaglanden 3e kwartaal 2018

Cijfers 3e kwartaal 2018 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en de regio Haaglanden.
 
Code rood voor de woningmarkt!
Afnemend aanbod blijft huizenprijzen opstuwen!
 
Dat de woningmarkt het water tot aan de lippen staat, blijkt ook uit de nieuwste kwartaalcijfers. De NVM roept al een paar jaar dat er in ons land veel te weinig wordt gebouwd en dat we niet eens de bouwachterstand uit de laatste crisis kunnen wegwerken.
Als dat nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. In de huidige overspannen woningmarkt komen steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te staan. Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het is al zover dat kinderen tot hun na hun 30ste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt. De NVM doet een ‘call to action’ aan marktpartijen en vooral de politiek: het Rijk voorop, maar ook de regionale en lokale politiek. Alle micro-oplossingen die we nu bedenken, zijn een druppel op de gloeiende plaat. Vaak werken de maatregelen van de verschillende bestuurslagen elkaar zelfs tegen. Daarom pleit de NVM voor meer focus en daadkracht in de vorm van een nationaal woningbouwplan met een strakke regie van het Rijk.
 
 

Woningmarktcijfers NVM afdeling Haaglanden 2e kwartaal 2018

Woningmarkt snakt naar nieuw aanbod!
Al een jaar lang zet de trend op de Nederlandse woningmarkt door: dalende transactieaantallen door een te laag aanbod, grote prijsstijgingen en te weinig nieuwbouw om aan de groeiende vraag te voldoen. De woningmarkt is in veel regio’s krap, in sommige evenwichtig en slechts in één regio ruim (noordoost-Groningen). Zeker zo ingrijpend wordt de verduurzaming van bestaande woningen en de operatie om van het aardgas los te komen. Dat gaat veel starters en mensen met een kleine beurs hard raken. Verstandig en consequent (overheids)beleid en een stevige inzet van marktpartijen zoals bouwers, projectontwikkelaars en makelaars zijn nodig om de Nederlandse woningmarkt en de energietransitie in de gebouwde omgeving succesvol in te richten.

Follow C&D on Facebook

+

Selling your property?

Take the free sales test!

Start immediately